Wat is Gee!Design?

Gee!Design is het bedrijf achter Gidi van Liempd.

 

Gee!Design ontwikkelt en realiseert innovatieve ideeën, gebruikmakend van kennis over games, 3D, Artificial Intelligence en electronica.

 

En we willen vooral leuke dingen maken!

Wie is Gidi?

Gidi is een onderzoeker.

 

Hij analyseert, graaft diep, houdt vol en komt met nieuwe en soms verrassende oplossingen voor mogelijke problemen.

Zijn doel is te spelen met techniek, in het echt omgevingen mogelijk maken die je anders alleen in boeken of films ziet.

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Gidi van Liempd

december 2012

Personalia

Naam : Van Liempd
Voornamen : Egidius Petrus Maria
Adres : Niekerkerdiep NZ 17
Woonplaats : 9805 TG Briltil
Telefoonnr : 0594 – 505607
E-mail : gidi@geedesign.com
Geboorteplaats : Veghel
Geboortedatum : 24 mei 1958
Geslacht : Mannelijk
Nationaliteit : Nederlands
Burgerlijke staat : Samenwonend met Mieke Hoekzema, drie kinderen, Lotte, Thijs en Sterre.

Opleiding

1970 – 1976 : Gymnasium Bèta, Mgr. Zwijsen College, Veghel. 

 • Eindexamen in 8 vakken (Ned., Latijn, Eng., Duits, Wisk I, Wisk II, Nat., Scheik) met laagste cijfer 8 (Duits) en gemiddelde van 9,25 over alle vakken.
sept 1976 – feb 1985 : Technische Natuurkunde aan TU Eindhoven. Afstudeerrichting “Systeem en Regeltechniek”. 

 • Met lof geslaagd voor alle deelexamens (P1, P2, K) en afstudeeropdracht (I).
 • Diverse stages, o.a. bij FOM-lab A’dam en Georgia Tech (VS).
 • Onderwerp afstuderen “Expert Systemen voor Systeem- en Regeltechniek”.
 • Publicatie op het gebied van Theoretische Natuurkunde.
sept 1986 – juni 1987 : Graduate Study Computer Science aan University of California, Santa Cruz. 

 • Realisatie software projecten op gebied compiler design, AI planning en expert systems
 • Teaching assistant voor 20 uur per week in diverse undergraduate vakken
eind 1987 – 1999 : Diverse cursussen op gebied project management en zelfontplooiing via opleidingen van KPN.
Daarnaast vakinhoudelijke opleidingen op gebied Artificial Intelligence, o.a. KADS-methodologie voor kennisacquisitie, gebruik van SPSS bij datamining, technieken voor planning en scheduling.
2001 – 2002 : Online cursussen bij The Game Institute (www.gameinstitute.com), op het gebied van programmeren voor 3D engines (in C++), network applications, genetic algorithms
2002 – heden Zelfstudie op het gebied van 3D engines, natural language, interactiehard- en software

Werkervaring

april 1985 – 

aug 1986

: Programmeur/onderzoeker bij TNO Prins Maurits Lab, Rijswijk. 

 • In militaire dienst, als Reserve Officier bij de Koninklijke Marine.
 • Softwareprojecten, o.a. simulatie van helikoptergevechten
dec 1987 –    jan 1993 : Onderzoeker bij KPN Research, Leidschendam op het gebied van Artificial Intelligence. Diverse projecten, o.a. 

 • Gebruik van gedistribueerde blackboard architectuur voor planning van telefoonverbindingen, ontwerp en realisatie prototype (Lisp, Pop11)
 • Simulatie van een expeditieknooppunt voor PTT Post (in AI tool ART)
 • (Bijdragen aan) diverse publicaties en conferenties.
jan 1993 – 

mei 2000

: Onderzoeker en projectleider bij KPN Research, Groningen op het gebied van Artificial Intelligence en Virtual Reality. 

 • Diverse projecten, onder andere
  • AFDS, ontwerp en bouw van een Advanced Fraud Detection System voor calling cardproces Telecom, op basis van datamining technieken. Mijn rol: concept en projectleider
  • TVA, ontwerp van een nieuwe methode van fraudedetectie voor GSM op basis van datamining technieken. Mijn rol: idee, deel concept, realisatie proof of concept. Europees patent verkregen.
  • Yellow Alert, ontwerp en bouw van een prototype voor een geavanceerd fraude detectie systeem voor het vaste net van Telecom, op basis van een combinatie van datamining technieken en parallel processing. Mijn rol: deel concept en projectleider.
  • COVEN, Europees ACTS project over Collaborative Virtual Environments. Mijn rol: projectleider voor KPN, plus deel analyse en implementatie van VE voor reizen. Beheer van 2 SGI machines.
  • CAVE, onderzoek in hoeverre “presence” bij VR in een CAVE verschilt van “presence” achter een desktop. Uitgevoerd bij de faciliteiten van SARA. Mijn rol: projectleider, en implementatie van de VR applicatie.
  • Electronic Sales Person, onderzoek naar mogelijkheden van avatars/agents voor verkoopprocessen KPN. Mijn rol: idee en consultancy.
  • Nice News Now: ontwerp en bouw van een prototype voor gepersonaliseerd nieuws op PDA’s. Geavanceerde technieken uit Information Retrieval (LSI, ontologieën). Mijn rol: idee, concept en projectleider. Patent in  Europa en VS verkregen.
 • (Bijdragen aan) diverse publicaties en conferenties.
 • Als “kennisgebiedbeheerder” onderzoeksrichting AI bepaald en bijgedragen aan strategisch plan KPN Research
jan 1997 – heden : Ondernemer: (eerst parttime) eigen bedrijfje Gee!Design. 

Gee!Design ontwikkelt en realiseert innovatieve ideeën, gebruikmakend van kennis over games, 3D, Artificial Intelligence en electronica.

In de loop van de tijd heb ik samen met anderen veel interessante projecten gedaan, zoals

 • Quantum Worlds, ontwikkeling van een MMOG met fysica in de wereld ingebouwd, zodat deelnemers zelf hun spel kunnen maken. Mijn rol: maken business plan, 3D modelleren, deel software realiseren.
 • DenkStapSprong, concept, ontwerp en bouw van een educatief computerspel dat gebruik maakt van een “dansmat”. In dit spel kun je heel diverse vakken zoals taal, rekenen of topografie oefenen, terwijl je ondertussen met je hele lichaam moet bewegen. Je kunt in je eentje spelen of, veel uitdagender, via een netwerkverbinding tegen anderen.
 • De Ruimtewacht, een kunst-educatief project waarbij kinderen een ruimtevlucht meemaken in een vrachtwagen.  Mijn bijdrage was vooral het mogelijk maken van de interactie (hardware en software).
 • UBASSERTIV, ontwikkeling van een spel om assertiviteit te trainen. Het spel is adaptief en de scènes moeten door therapeuten zelf geschreven kunnen worden. Mijn rol: technisch projectleider en game designer.
 • De Kleine Faust, een theatervoorstelling. In deze voorstelling spelen echte acteurs naast virtuele acteurs op het scherm. Mijn rol: bijdragen aan het concept en realiseren van interactiesoftware en animaties.
 • De VlinderVangMachine, een theatervoorstelling. Mijn rol: realiseren van diverse bewegende onderdelen van de machine.
 • Vast, een theatervoorstelling. Mijn rol: realiseren van “interactieve” hardware voor de voorstelling.
 • Cursus “Game Input Design”: lesgeven aan de opleiding “Game Design” van het Alfa-college in Groningen. Mijn rol: idee en uitvoering.
 • (Een aantal projecten zowel op het gebied van interactie-hardware als games, die echter nog niet op de markt zijn en waarvan de opdrachtgever niet wil dat mogelijke concurrenten op ideeën komen).

Hobby’s

BMX freestyle, hardlopen, roeien (indoor), robots, computer games, digitale video
Referenties
Op aanvraag verkrijgbaar.
P7274001P7274000P7274003P7274004P727400211072010006